วันนี้ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา น.สอินทิรา บุญสงค์ ผู้ช่วยจ่าจังหวัด และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตาม พ.ร.บ การพนันฯ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลาจังหวัดสงขลา ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่(ตั้งบ่อน) ณ หมู่ที่ ๘ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  ผลการตรวจสอบอาคาร สถานที่ตั้ง ปฏิบัติเป็นไปตามที่ ระเบียบ กฏหมาย กำหนดทุกประการ