วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข แมว ในพื้นที่ ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา