วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา  11.00-12.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวกับงานปศุสัตว์ ของเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ม.10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา