วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา  10.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ อบต.แม่ทอม ให้บริการฉีดวัคซินโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ในพื้นที่หมู่ 5 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา