วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่สำรวจผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลาดนัดบางกล่ำ (วันพฤหัสบดี) สำรวจเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เป็นผู้จำหน่ายเนื้อสุกร รับมาจากบ้านไทรใหญ่ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ