วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ออกเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่ แก่ครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ ม.4 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ปัจจุบันมีไก่ไข่ 23 ตัว ไก่เริ่มไข่ให้ผลผลิตร วันละ 12-20 ฟอง