วันที่ 3 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ สุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อ ก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ ในเขตเทศบาลท่าช้าง จำนวน 3 ตัวอย่าง ผลการตรวจทั้งหมดให้ผลลบ พร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ (โค) ของสุรศักดิ์ฟาร์ม ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ให้คำแนะนำการจัดการในโรงฆ่าสัตว์ เพื่อรับการประเมินโรงฆ่าสัตว์ประจำปี