วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ สุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงจากปัสสาวะโคเนื้อ ก่อนเข้าโรงฆ่าของโรงฆ่าสัตว์สุรศักดิ์ฟาร์ม ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จำนวน 3 ตัวอย่าง ผลการทดสอบให้ผลลบทั้ง3ตัวอย่าง