วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกล่ำ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่สาว 50 ตัว ไก่ทุกตัวสุขภาพแข็งแรงดี ไก่เริ่มไข่ วันละ 32-38 ฟอง