วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ สุมตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะโคเนื้อ ก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ ของโรงฆ่าสัตว์(โค) สุรศักดิ์ฟาร์ม ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จำนวน 3 ตัวอย่าง ผลการทดสอบให้ผลลบทั้ง 3 ตัวอย่าง