วันที่ 9 -12 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าช้าง รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว ของประชาชนชุมชนบ้านหัวควน หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีสุนัขแมวมารับบริการ 182 ตัว