วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค แนะนำการเลี้ยงและการป้องกันโรค ในพื้นที่ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา