วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่หมู่ 14 และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ หมู่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสุขภาพโค และแพะ แนะนำการป้องกันโรคที่สำคัญ การดูแลสุขภาพโคและแพะเบื้องต้น