วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอุทิศ  ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้ตรวจสุขภาพโค แก้ไขปัญหาโคคลอดยาก แนะนำการเลี้ยงโคเนื้อ การป้องกันโรคที่สำคัญ การดูแลสุขภาพโคเบื้องต้น