วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่นมเกษตรกรผู้เลี้ยงโครายย่อย ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำการเลี้ยงโคเนื้อ การแก้ไขมดลูกโคทะลักหลังคลอด การป้องกันโรคที่สำคัญ การดูแลสุขภาพโคเบื้องต้น และการเตรียมอาหารสัตว์สำหรับโค และการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน