28 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงโค และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ตามมาตรา 7 ของพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558   แก่เกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา