วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยนายอุทิศ ศรีเลย  ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดเนินพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้ประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว และนำไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดนัดหมายของเทศบาลตำบลท่าช้าง และแจ้งให้เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปี 2563