วันที่ 18  พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกล่ำ และเทศบาลตำบลท่าช้าง ติดตามตรวจสอบฟาร์มไก่ไข่ หมู่ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พบว่าได้ทำความสะอาดมูลไก่ ลงบ่อหมักแก๊ชชีวภาพ  เพิ่มบ่อพักน้ำเสียที่ออกจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ แมลงวันในฟาร์มมีจำนวนน้อยไม่ก่อเหตุรำคาญ บริเวณรอบๆห่างจากฟาร์มไม่ได้กลิ่นที่ทำให้ก่อเหตุรำคาญ