วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการตรวจสอบนมโรงเรียน ได้แก่ การวัดอุณหภูมิของน้ำนม ภาชนะเก็บรักษานม ปริมาณน้ำแข็งเพื่อทำความเย็นที่เหมาะสม ของโรงเรียนบ้านนารังนก ศพด.อบต.แม่ทอม ต.แม่ทอม โรงเรียนบ้านยวนยาง โรงเรียนบ้านบางกล่ำ ศพด.อยต.บางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ผลการตรวจติดตาม การดำเนินการส่งนมโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกแห่ง