วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง ร่วมตรวจสอบการเลี้ยงนกกระทา ในพื้นที่ ม.15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้คำแนะนำการเลี้ยง การป้องกันโรค การจัดการมูลนกกระทาไม่ก่อเหตุรำคาญ ด้านกลิ่นและแมลงวัน และยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนต่อไป