วันที่ 12  มิถุนายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5  ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวายในหลวง  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา  โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา