วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ อบต.แม่ทอม ติดตามการจัดส่งนม ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของผู้ประกอบการการ ในพื้นที่ อบต.แม่ทอม ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดนารังนก 2.โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ทอม ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการส่งนมครบทั้ง 3 แห่ง ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำนมพบตรงเกณฑ์ที่กำหนด