วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แก่สุนัข แมว และขึ้นทะเบียนสุนัข แมวของประชาชน ในพื้นที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา