วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับอาสาผสมเทียม ดำเนินการช่วยเหลือแม่โคคลอดยาก ซึ่งลูกโคเกิดจากการผสมเทียมของอาสาผสมเทียมอำเภอบางกล่ำ ได้ลูกเพศผู้ จากน้ำเชื้อบราห์มันแดง ของกรมปศุสัตว์ กับแม่พันธุ์พื้นเมือง