วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ของประชาชน ในพื้นที่ ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม