วันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการตรวจฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  เพื่อรับรองฟาร์มไก่เนื้อตามมาตรฐานฯของกรมปศุสัตว์