วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการ ศพก.(เครือข่าย) การเลี้ยงแพะ ปี 2562 ของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา