วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาด การปรับปรุงคอก การปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมเทียมโค มอบแร่ธาตุก้อน และเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพโคของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านท่าช้าง และเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา