วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการควบคุมประชากรสัตว์พาหะโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ทำหมันสุนัขเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 14 ตัว แมวเพศเมีย 1 ตัว และบริการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า