วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา และเตรียมการรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในพื้นที่ ม.11,16 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา