วันที่ 26 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการตรวจสุขภาพแพะ ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง และเจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซีส ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งแนะนำการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงแพะในพื้นที่เพื่อประสานงานกับหน่วยงานปศุสัตว์และเป็นเครือข่ายการเลี้ยงแพะต่อไป