วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือฯ และแนะนำเกษตรกรเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย และนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองและไก่สวยงาม ในพื้นที่บ้านหนองจูด ม.13 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา