วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดไก่ เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อและโรคนิวคาสเซิล หลังการทำวัคซีน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ หมู่11 ต.ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา