วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม แนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน การป้องกันโรคระบาดและการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่