วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดคูเต่า ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และให้บริการให้คำแนะนำการป้องกันโรคสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรไปรับบริการ 84 ราย