วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และให้คำปรึกษาการผสมเทียมโค แก่เกษตรกรหมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา