วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิก อส.ลูกจ้าง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ออกพื้นที่ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ มอบเวชภัณฑ์ ณ  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา