วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ติดตามฟาร์มแพะ ฟาร์มโค ฟาร์มไก่ชน เพื่อแนะนำให้ยื่นสมัคร GFM