วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการตรวจสอบประเมินโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ  โรงฆ่าโค จำนวน 1 แห่ง