วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านนารังนก หมู่ 5 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา