วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และสัตว์ปีก ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านป่ายาง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา