วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ บ้านบ่อแพ ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ดำเนินการ เจาะเลือดทดสอบโรคบรูเซลโลซีส ผสมเทียมโค ตรวจการตั้งท้อง และดูแลสุขภาพโค