วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับอบต.บางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา