วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ร่วมกับอาสาผสมเทียม โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ให้บริการผสมเทียมโค แนะนำการดูแลสุขภาพโค และเฝ้าระวังโรคสัตว์ แก่เกษตรกรอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา