วันที่ 9 พ.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว ในพื้นที่ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จัดซื้อวัคซีนโดย อบต.บางกล่ำ 600 โด๊ส มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ ม.อ.88 ทั้งนี้ได้วางแผนดำเนินการจนครบทั้ง 7 หมู่บ้าน