วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการเลี้ยงโคของเกษตรกร บ้านบ่อแพ ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งมีการจัดการฟาร์มตามระบบ GFM