วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามและแนะนำเกษตรกรเลี้ยงแม่โค เพื่อรับบริการผสมเทียมโคด้วยน้ำเชื้อคุณภาพของกรมปศุสัตว์ ในการผลิตลูกโคเพื่อเลี้ยงเป็นโคขุน และคัดเลือกเป็นแม่พันธุ์ต่อไป พร้อมทั้งแนะนำการฉีดยาถ่ายพยาธิและยาบำรุง และการจัดการฟาร์มที่ดี พื้นที่ ม.2 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา