วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำและเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มแพะ หมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงคอกแพะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงฟาร์ม ที่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมต่อไป