วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และดูแลสุขภาพแพะฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ม.4 ต. ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา