วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอุทิศ  ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโคในช่วงฤดูฝน การถ่ายพยาธิโค และการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ เกษตรกร 3 ราย จำนวนโค 34 ตัว สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่หลังฝนตกหนักอยู่ในสภาวะปกติ